Trong 5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu gần 15 nghìn tấn DAP Ai Cập 64% (chiếm tỷ trọng 5,37%) - tăng mạnh 170,64% so với cùng kỳ 2019
 

Trong 5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu gần 15 nghìn tấn DAP Ai Cập 64% (chiếm tỷ trọng 5,37%) - tăng mạnh 170,64% so với cùng kỳ 2019

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.