Triển vọng nguồn cung tăng tại Brazil cùng với doanh số xuất khẩu yếu tiếp tục tạo áp lực đẩy giá đậu tương CBOT đi xuống

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Triển vọng nguồn cung tăng tại Brazil cùng với doanh số xuất khẩu yếu tiếp tục tạo áp lực đẩy giá đậu tương CBOT đi xuống

Công ty Ngũ cốc Quốc gia Brazil (CONAB) dự báo sản lượng đậu tương nước này niên vụ 2017/18 có thể đạt 110,4 triệu tấn, tăng 1,2 triệu tấn so với dự báo tháng trước

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

11/01

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

137.2

-0.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

140.5

0.0

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

167.0

-0.6

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

165.5

-1.2

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

161.0

0.0

T1/2017-T2/2018

Argentina - FOB

160.0

0.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

Kỳ hạn tháng 12/2017

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT giảm nhẹ do doanh số xuất khẩu yếu

Mỹ - CBOT

159.2

-0.3

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

164.1

-0.4

Kỳ hạn tháng 5/2018

Canada - ICE

222.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

178.0

0.0

Giao ngay

Đậu tương: triển vọng nguồn cung tăng tại Brazil cùng với doanh số xuất khẩu yếu tiếp tục tạo áp lực đẩy giá đậu tương CBOT đi xuống

Mỹ - CBOT

349.1

-1.8

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

353.1

-1.8

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

356.0

-2.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

365.0

-1.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

349.1

-1.8

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

353.1

-1.8

Kỳ hạn tháng 5/2018

Khô đậu tương: giá khô đậu tương giảm theo đà giảm của giá đậu tương

Mỹ - CBOT

345.2

-3.6

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

349.2

-2.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

338.0

-2.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

332.0

-4.0

T4/2018-T9/2018

Tin tham khảo