Triển vọng năng suất giảm cùng với dự báo mưa ít hơn so với kỳ vọng đẩy giá ngũ cốc tăng trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Triển vọng năng suất giảm cùng với dự báo mưa ít hơn so với kỳ vọng đẩy giá ngũ cốc tăng trở lại

Một số báo cáo cho thấy lượng mưa có thể ít hơn dự kiến tại phía tây Iowa, hỗ trợ giá ngũ cốc và hạt tăng trở lại

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

26/07

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: Một số báo cáo cho thấy lượng mưa có thể ít hơn dự kiến tại phía tây Iowa, hỗ trợ giá ngũ cốc và hạt tăng trở lại

Mỹ - CBOT

146.7

1.6

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

152.0

1.5

Kỳ hạn tháng 12

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

175.5

1.3

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

184.7

1.3

Kỳ hạn tháng 12

Đậu tương

Mỹ - CBOT

365.1

2.8

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

367.2

2.5

Kỳ hạn tháng 11

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

354.9

1.8

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

360.0

1.8

Kỳ hạn tháng 12

Tin tham khảo