Triển vọng giá cao su tăng, TRC đặt mục tiêu tăng trưởng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Triển vọng giá cao su tăng, TRC đặt mục tiêu tăng trưởng

Dự kiến cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2017, Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC) sẽ họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như sản lượng khai thác đạt 8.800 tấn mủ cao su, lượng cao su chế biến ước đạt 11.800 tấn và tiêu thụ được 10.960 tấn.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí