Triển khai mô hình nhân giống lúa nguyên chủng vụ Thu Đông
 

Triển khai mô hình nhân giống lúa nguyên chủng vụ Thu Đông

Nhằm thay đổi tập quán sản xuất theo hướng cũ, giúp nông dân nâng cao nhận thức trong khâu chọn giống đạt năng suất và chất lượng cao, hiện Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân triển khai mô hình nhân giống lúa nguyên chủng OM 5451 quy mô 65ha phục vụ nhu cầu giống cho vụ Thu Đông 2019 trên địa bàn xã Mỹ Thuận và xã Nguyễn Văn Thảnh.

Khi tham gia mô hình, nông dân sẽ được hỗ trợ 100% giống lúa nguyên chủng OM 5451; 30% tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sạ hàng, khử lẫn tương đương 250.000 đ/công (1.000m2) và được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn về kỹ thuật trồng cũng như cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại. Hiện tại, mô hình đã giao xong 6,5 tấn lúa giống cho bà con 2 xã chuẩn bị gieo sạ.

Vụ Hè Thu năm nay, nông dân huyện Bình Tân xuống giống trên 2.500ha, đạt 51% kế hoạch, so cùng kỳ nhiều hơn 137ha; về cơ cấu giống lúa IR 50404 chiếm 61,5%, giống OM 5451 chiếm 26,5% và các giống lúa khác chiếm 12%.

Link: http://www.baovinhlong.com.vn/kinh-te/nong-nghiep/201907/trien-khai-mo-hinh-nhan-giong-lua-nguyen-chung-vu-thu-dong-2954586/index.htm

Tin tham khảo