Trái với dự báo của các nhà phân tích, Bộ NN Mỹ tiếp tục tăng dự báo sản lượng ngô Mỹ niên vụ 2019/20
 

Trái với dự báo của các nhà phân tích, Bộ NN Mỹ tiếp tục tăng dự báo sản lượng ngô Mỹ niên vụ 2019/20

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

12/8

09/8

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT giảm gần 6% vào thứ 2, mức giảm mạnh nhất trong 3 năm qua sau báo cáo cung cầu của Bộ NN Mỹ chỉ ra sản lượng mùa vụ 2019/20 tốt hơn nhiều so với dự báo của thị trường, diện tích gieo trồng của nông dân cũng lớn hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích.

Mỹ - CBOT

151,6

161,5

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

154,6

164,4

Kỳ hạn tháng 12/2019

Brazil – BMF

154,3

162,2

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil – BMF

160,1

168,4

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina – FOB

157,0

165,0

Kỳ hạn tháng 8-9/2019

Argentina – FOB

163,0

170,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT cũng giảm rất sâu do áp lực nguồn cung thu hoạch tại Bắc bán cầu, tiến độ thu hoạch tại châu Âu đang khá nhanh.

Mỹ - CBOT

173,3

183,5

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

175,0

184,2

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

240,0

240,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

194,0

197,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Đậu tương: mặc dù báo cáo của Bộ NN Mỹ cắt giảm dự báo sản lượng đậu tương Mỹ niên vụ 2019/20 nhưng giá đậu tương CBOT vẫn giảm khá mạnh trong phiên 12/8 bởi tồn kho đậu tương Mỹ cuối niên vụ 2018/19 vẫn rất lớn khi mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa có hồi kết. Theo USDA, tồn kho đậu tương Mỹ đạt tới 29,1 triệu tấn, tăng tới hơn 18 triệu tấn so với năm ngoái và hơn cả mức tồn kho 3 năm từ 2016-2018 cộng lại.

Mỹ - CBOT

318,4

323,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

323,1

327,6

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina - FOB

350,0

354,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

355,0

358,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Brazil - BMF

318,5

323,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil - BMF

323,1

327,7

Kỳ hạn tháng 11/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

323,5

329,1

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

329,3

334,8

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

308,0

313,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

314,0

319,0

Kỳ hạn tháng 10-12/2019

Tin tham khảo