TP Cần Thơ: Trên 218ha cá tra đạt chứng nhận theo các tiêu chuẩn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


TP Cần Thơ: Trên 218ha cá tra đạt chứng nhận theo các tiêu chuẩn

Theo Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ, hiện nay, diện tích nuôi cá tra được chứng nhận theo các tiêu chuẩn như VietGAP, BAP, ASC, BMP đạt trên 218ha, chiếm 98,3% tổng diện tích nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của toàn thành phố. Diện tích nuôi theo tiêu chuẩn vẫn ổn định, không tăng do nhiều yếu tố; trong đó có chi phí đánh giá, chứng nhận cao.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo