Top doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều lớn nhất của Việt Nam trong tháng 12/2016

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều lớn nhất của Việt Nam trong tháng 12/2016

Công ty TNHH OLAM Việt Nam tiếp tục là doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam trong tháng 12/2016 với 3.138 tấn.

Top doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều lớn nhất của Việt Nam trong tháng 12/2016, tấn