Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 09/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 09/2017

Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 09/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD,%)

Thị trường NK

Kim ngạch (triệu USD)

Tỷ trọng (%)

HongKong

                                4.10

                              55.18

China

                                1.91

                              25.71

Malaysia

                                0.56

                                7.54

Japan

                                0.30

                                4.04

Belgium

                                0.29

                                3.90

Khác

                                0.27

                                3.63

Tổng

                               7.43

                           100.00