Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 04/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 04/2017

Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 04/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD,%)

Thị trường NK

Kim ngạch (triệu USD)

Tỷ trọng (%)

HongKong

4.53

63.89

Malaysia

0.84

11.85

China

0.78

11.00

Belgium

0.26

3.67

Japan

0.13

1.83

Khác

0.54

7.62

Tổng

7.09

100.00