Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 03/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 03/2017

Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 03/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD, %)

Thị trường NK

Kim ngạch (triệu USD)

Tỷ trọng (%)

HongKong

8.53

                                         72.45

China

1.22

                                         10.33

Malaysia

1.07

                                           9.09

Cuba

0.27

                                           2.27

Belgium

0.17

                                           1.44

Khác

0.52

                                           4.42

Tổng

11.77

                                      100.00

Tin tham khảo