Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 02/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 02/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng

Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 02/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD,%)

Thị trường NK

Kim ngạch (triệu USD)

Tỷ trọng (%)

HongKong

6.80

80.84

China

0.55

6.58

Japan

0.40

4.74

Malaysia

0.32

3.85

Canada

0.10

1.21

Khác

0.23

2.78

Tổng

8.41

100.00

Tin tham khảo