Top 5 nước nhập khẩu thịt của Việt Nam tháng 08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 5 nước nhập khẩu thịt của Việt Nam tháng 08/2017

Top 5 nước nhập khẩu thịt của Việt Nam tháng 07/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD, %)

Thị trường NK

Kim ngạch (triệu USD)

Tỷ trọng (%)

HongKong

                                4.71

                              54.17

China

                                1.38

                              15.92

Malaysia

                                1.28

                              14.72

Belgium

                                0.42

                                4.80

Canada

                                0.21

                                2.42

Khác

                                0.69

                                7.94

Tổng

                                8.69

                            100.00