Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2019
 

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2019

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam có vai trò rất quan trọng khi đóng góp tới gần 50% tổng giá trị xuất khẩu điều của cả nước trong 2 tháng đầu năm nay. Trong đó, vị trí dẫn đầu thuộc về Công ty TNHH Olam Việt Nam với 69,9 triệu USD, tiếp đến là Công ty CP Long Sơn 19,8 triệu USD.

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2019, so với cùng kỳ năm trước (kim ngạch, triệu USD)

Nguồn: Số liệu hải quan