Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều trong năm 2018
 

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều trong năm 2018

Tính đến hết tháng 12 năm 2018, Top 3 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam có sự biến động khá mạnh mẽ. Trong đó, vị trí số 1 và số 2 vẫn thuộc về Công ty TNHH OLAM Việt Nam và Công ty Cổ phần Long Sơn, tuy nhiên điều đáng chú ý nhất là vị trí doanh nghiệp xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam đã thuộc về Công ty Cổ phần TM XNK Lộc Việt Cường với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 70,9 triệu USD, tăng 88,2% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2017, doanh nghiệp này chỉ đứng vị trí số 14 với tổng giá trị xuất khẩu đạt 37,7 triệu USD.

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều trong năm 2018, so với cùng kỳ năm trước (%)

Doanh nghiệp xuất khẩu

12T. 2017

12T. 2018

Tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (triệu USD)

Lượng (tấn)

Trị giá (triệu USD)

Lượng

Trị giá

CT TNHH OLAM VN

45,582

459.9

55,843

534.8

22.5

16.3

CT CP Long Sơn

13,763

138.5

14,013

133.0

1.8

-4.0

CT CP TM XNK Lộc Việt Cường

4,231

42.5

8,053

74.1

90.4

74.4

CT TNHH SX - TM Phúc Vinh

5,127

51.9

8,004

72.8

56.1

40.3

CT CP Hoàng Sơn I

7,486

73.3

7,813

69.8

4.4

-4.7

CT TNHH Thảo Nguyên

10,100

104.4

7,549

69.1

-25.3

-33.7

CT TNHH Hải Việt

5,825

63.5

6,743

64.7

15.8

1.9

TCT TM Hà Nội (Hapro)

5,526

56.0

6,623

58.8

19.9

5.0

CT TNHH Cao Phát

3,469

35.4

6,449

60.8

85.9

71.8

CT TNHH Rals Quốc Tế VN

5,063

50.2

5,973

61.1

18.0

21.8

CT TNHH SX & XK NS Đa Kao

4,782

46.8

4,882

44.1

2.1

-5.8

CT TNHH Gia Hoàng

3,755

36.6

4,692

40.5

24.9

10.6

CT TNHH TM - DV Hoàng Gia Luân

6,554

69.2

4,597

42.1

-29.9

-39.2

CT TNHH Minh Huy

3,974

38.8

4,537

42.1

14.2

8.4

CT TNHH Tân Hòa

3,498

35.3

4,316

40.0

23.4

13.4

CT TNHH Long Sơn INTER FOODS

4,696

45.1

4,266

39.1

-9.1

-13.3

CT TNHH Hồng Lợi Thịnh

2,425

24.9

3,559

31.8

46.7

27.4

CT TNHH Nam Sơn

3,063

33.0

3,551

34.4

15.9

4.4

CT TNHH MTV Long Gia Trang

2,098

21.3

3,548

32.4

69.1

52.0

CT TNHH Red River Foods VN

412

4.4

3,491

33.1

746.9

649.8

Khác

209,006

2,115.3

201,766

1,815.8

-3.5

-14.2

Tổng

350,435

3,546.2

370,268

3,394.6

5.7

-4.3

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều trong 12 tháng năm 2018, so với cùng kỳ năm trước

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan