Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2018, Công ty TNHH Olam Việt Nam là doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam với tổng sản lượng đạt trên 37,3 nghìn tấn, tăng 28,1% về lượng và tăng 26,6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, chiếm tới 15,5% thị phần. Tiếp đến là công ty CP Long Sơn, công ty TNHH SX-TM Phúc Vinh và công ty CP TM XNK Lộc Việt Cường với khối lượng điều nhân xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2018 đạt lần lượt là 8,86 nghìn tấn, 5,12 nghìn tấn và 5,06 nghìn tấn. Trong đó, đáng chú ý nhất là công ty TNHH SX-TM Phúc Vinh và công ty CP TM XNK Lộc Việt Cường khi khối lượng hạt điều nhân xuất khẩu trong năm 2018 tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của công ty TNHH SX-TM Phúc Vinh tăng tới  60% so với cùng kỳ năm 2017 và mức tăng của công ty CP TM XNK Lộc Việt Cường là 94,7% về lượng và tăng 91,8% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.