Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018

Tính đến hết tháng 6/2018, Công ty TNHH Olam vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu về xuất khẩu hạt điều qua các thị trường với tổng sản lượng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt trên 26,6 nghìn tấn với tổng giá trị xuất khẩu khoảng 271,6 triệu USD, tăng tới 36,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 15,3% tổng thị phần.

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018

Nguồn: Số liệu hải quan