Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 15/11-21/11/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 15/11-21/11/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 15/11-21/11/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Doanh nghiệp

Lượng, tấn

Kim ngạch XK, USD

CT CP Vĩnh Hoàn

1,416

4,803,970

CT CP Hùng Vương

840

2,310,563

CT CP Nam Việt

803

1,631,722

CT CP Gò Đàng

732

1,448,170

CT CP TS Trường Giang

720

1,845,525

CT TNHH TS Biển Đông

604

2,282,395

CT TNHH Đại Thành

521

1,072,460

CT CP XNK TS Cửu Long

486

928,823

CT TNHH TS Phát Tiến

482

818,275

CT CP THS An Phú

427

975,374

CT CP XNK TS An Giang

426

992,784

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

398

696,165

CT TNHH MTV CB TS Hoàng Long

386

894,320

CT CP CB & XNK TS Cadovimex II

377

724,745

CT CP TS Hải Hương

293

553,957

CT CP PT Hùng Cá 2

269

739,062

CT TNHH CN TS Miền Nam

265

593,428

CT TNHH Việt Hiếu Nghĩa

234

596,700

CT TNHH XNK Cỏ May

233

409,703

CT CP TS Ntsf

220

647,952

Khác

4,263

8,943,670

Tổng

14,394

33,909,762

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo