Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/9-19/9/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/9-19/9/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/9-19/9/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Doanh nghiệp

Lượng, tấn

Kim ngạch XK, USD

CT CP Vĩnh Hoàn

1,923

6,267,263

CT CP Gò Đàng

856

1,468,683

CT TNHH Đại Thành

771

1,504,933

CT CP Hùng Vương

659

1,278,931

CT CP XNK TS An Giang

650

1,179,148

CT CP XNK TS Cửu Long

586

1,161,407

CT CP Nam Việt

531

840,472

CT CP TS Trường Giang

515

1,094,729

CT TNHH TS Phát Tiến

456

689,921

CT CP THS An Phú

402

909,374

CT CP TS Hải Hương

401

716,817

CT TNHH Hùng Cá

328

531,803

CT TNHH TS Biển Đông

287

992,894

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

241

415,414

CT TNHH CN TS Miền Nam

232

567,050

CT CP TS Ntsf

207

647,221

CT CP TP Bạn & Tôi

199

280,975

DNTN Cát Tường

181

377,336

CT CP CB THS Hiệp Thanh

175

261,000

CT CP XNK TS An Mỹ

169

323,003

Khác

3,201

6,278,318

Tổng

12,969

27,786,690

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo