Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/12-19/12/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/12-19/12/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/12-19/12/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Doanh nghiệp

Lượng, tấn

Kim ngạch XK, USD

CT CP Vĩnh Hoàn

1,424

5,050,333

CT CP Nam Việt

1,212

2,631,834

CT TNHH Đại Thành

759

1,579,898

CT TNHH MTV CB TS Hoàng Long

733

1,639,196

CT CP TS Trường Giang

625

1,554,937

CT CP Gò Đàng

513

1,009,629

CT CP THS An Phú

433

1,130,907

CT TNHH TS Phát Tiến

416

662,238

CT TNHH Hùng Cá

384

703,457

CT CP CB & XNK TS Cadovimex II

371

788,767

CT CP XNK TS Cửu Long

371

718,069

CT CP XNK TS An Giang

367

706,405

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

342

779,340

CT TNHH TS Biển Đông

342

1,318,318

CT CP TS Ntsf

335

888,950

CT CP Hùng Vương

325

805,276

CT TNHH CN TS Miền Nam

250

560,069

CT TNHH XNK Cỏ May

246

411,720

DNTN Cát Tường

211

372,121

CT CP XNK TS An Mỹ

191

438,069

Khác

4,307

9,072,666

Tổng

14,158

32,822,199

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo