Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Doanh nghiệp

Lượng, tấn

Kim ngạch XK, USD

CT CP Vĩnh Hoàn

1,480

5,078,542

CT CP Nam Việt

1,305

2,861,591

CT TNHH Đại Thành

811

1,845,758

CT TNHH TS Biển Đông

765

2,978,051

CT CP TS Trường Giang

662

1,600,137

CT CP Gò Đàng

591

1,415,333

CT CP XNK TS Cửu Long

578

1,129,108

CT CP Hùng Vương

571

1,632,435

CT CP XNK TS An Giang

489

1,027,196

CT CP TS Hải Hương

482

1,134,443

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

480

1,163,150

CT CP CB & XNK TS Cadovimex II

478

1,095,669

CT TNHH MTV CB TS Hoàng Long

440

891,152

CT TNHH TS Phát Tiến

424

701,397

CT TNHH Hùng Cá

363

756,236

CT CP THS An Phú

314

718,044

CT TNHH MTV CB TS CáT TườNG

251

471,731

CT TNHH CN TS Miền Nam

226

538,665

CT TNHH XNK Cỏ May

222

443,699

CT CP TS Vinh Quang

182

477,363

Khác

3,441

7,351,856

Tổng

14,555

35,311,555

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo