Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 06/12-12/12/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 06/12-12/12/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 06/12-12/12/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Doanh nghiệp

Lượng, tấn

Kim ngạch XK, USD

CT CP Vĩnh Hoàn

1,404

4,713,598

CT CP Nam Việt

898

1,984,953

CT TNHH TS Biển Đông

761

2,898,306

CT CP Gò Đàng

687

1,501,295

CT TNHH Đại Thành

680

1,566,951

CT CP TS Trường Giang

628

1,467,543

CT TNHH TS Phát Tiến

530

872,406

CT TNHH Hùng Cá

501

853,969

CT TNHH MTV CB TS Hoàng Long

478

1,123,994

CT CP TS Ntsf

396

1,292,867

CT CP XNK TS An Giang

382

638,401

CT CP PT Hùng Cá 2

354

883,695

CT TNHH XNK Cỏ May

349

638,020

CT CP Hùng Vương

338

1,090,504

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

333

546,370

CT CP CB & XNK TS Cadovimex II

312

631,306

CT CP XNK TS Cửu Long

306

623,552

CT TNHH CN TS Miền Nam

282

667,735

CT CP THS An Phú

262

607,948

CT CP TS Hải Hương

209

412,801

Khác

3,532

7,303,867

Tổng

13,619

32,320,079

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo