Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 15/03-21/03/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 15/03-21/03/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 15/03-21/03/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Doanh nghiệp

Lượng, tấn

Kim ngạch XK, USD

CT CP Vĩnh Hoàn

1,587

4,651,787

CT TNHH TS Biển Đông

935

2,814,311

CT TNHH Đại Thành

728

1,253,858

CT CP Nam Việt

673

1,223,235

CT TNHH Hùng Cá

605

973,347

CT CP Hùng Vương

494

1,244,721

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

490

773,817

CT TNHH Vạn Đạt

393

731,738

CT CP CB & XNK TS Cadovimex II

393

706,720

CT CP XNK TS An Giang

343

783,147

CT CP TS Ntsf

331

788,080

CT TNHH TS Phát Tiến

322

472,055

CT CP THS An Phú

292

514,254

CT CP XNK TS Cần Thơ

281

662,858

CT CP CB & XNK TS Hòa Phát

267

496,031

CT CP XNK TS An Mỹ

261

527,797

CT CP CB THS Hiệp Thanh

253

312,430

CT TNHH MTV CB TS Hoàng Long

233

549,490

CT TNHH Hùng Vương-Vĩnh Long

200

359,647

CT CP Chăn Nuôi C.P. Việt Nam - CN Đông Lạnh Bến Tre

173

416,147

Khác

3,825

6,920,886

Tổng XK

13,077

27,176,355

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ