Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 12/04-18/04/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 12/04-18/04/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 12/04-18/04/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Doanh nghiệp

Lượng, tấn

Kim ngạch XK, USD

CT CP Vĩnh Hoàn

2,307

6,404,716

CT TNHH Hùng Cá

704

1,165,930

CT TNHH TS Biển Đông

684

2,093,061

CT CP Nam Việt

645

1,167,961

CT TNHH Đại Thành

594

1,160,160

CT CP Hùng Vương

551

1,342,514

CT CP XNK TS An Giang

491

1,225,907

CT CP CB & XNK TS Cadovimex II

449

868,828

CT CP Vạn ý

414

773,137

CT TNHH Vạn Đạt

409

734,679

CT CP XNK TS Cửu Long

382

696,200

CT TNHH MTV CB TS Hoàng Long

344

706,326

CT TNHH TS Phát Tiến

314

461,618

CT CP THS An Phú

300

570,900

CT CP TS Hải Hương

247

379,065

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

239

439,060

CT CP CB & XNK TS Hòa Phát

222

374,807

CT CP TS Ntsf

216

691,079

CT CP Gò Đàng

204

341,738

CT TNHH MTV Bách Xuyên

199

320,039

Khác

3,577

6,818,628

Tổng

13,494

28,736,353

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo