Top 10 thị trường xuất khẩu điều thô lớn nhất vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019
 

Top 10 thị trường xuất khẩu điều thô lớn nhất vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019

Nhập khẩu hạt điều thô từ Campuchia trong 2 tháng đầu năm 2019 tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó lượng nhập khẩu từ Tanzania gần như bằng 0

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí