Top 10 thị trường xuất khẩu điều thô lớn nhất vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019
 

Top 10 thị trường xuất khẩu điều thô lớn nhất vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019

Nhập khẩu hạt điều thô từ Campuchia trong 2 tháng đầu năm 2019 tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó lượng nhập khẩu từ Tanzania gần như bằng 0

Theo số liệu thống kê hải quan cho thấy, tính chung trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị nhập khẩu hạt điều thô của Việt Nam đạt khoảng 211,7 triệu USD, giảm 36,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chỉ tính riêng thị trường Campuchia, tổng kim ngạch tính đến hết tháng 2 đạt trên 113,3 triệu USD, chiếm khoảng 53,5% tổng thị phần, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng chú ý nữa đó là: tổng kim ngạch nhập khẩu điều thô từ Tanzania trong 2 tháng đầu năm 2019 gần như bằng 0, trong khi đó con số này của cùng kỳ năm trước lên  tới 257,7 triệu USD.

Top 10 thị trường xuất khẩu hạt điều thô lớn nhất về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019, so với cùng kỳ năm trước

Nguồn: Số liệu hải quan

Tin tham khảo