Top 10 thị trường xuất khẩu điều lớn nhất vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu điều lớn nhất vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017

Tính đến hết tháng 9 năm 2017, Việt Nam đã nhập khẩu gần 1,12 triệu tấn hạt điều với tổng giá trị đạt khoảng 2,19 tỷ đô la chủ yếu từ các nước châu Phi. Trong đó, lớn nhất là Bờ Biển Ngà với tổng kim ngạch nhập khẩu điều trong 9 tháng đầu năm nay đã lên tới 783 triệu USD, chiếm 35,6% thị phần, đứng vị trí thứ 2 là Nigeria với giá trị khoảng 289,9 triệu USD, chiếm 13,1%, tiếp đến là thị trường Ghana chiếm 11,5% thị phần, tương đương khoảng 253,3 triệu USD.

Kim ngạch nhập khẩu điều của Việt Nam theo thị trường (triệu USD)

Nguồn:Số liệu hải quan