Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/12-19/12/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/12-19/12/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/12-19/12/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Thị trường

Lượng XK, tấn

Tỷ trọng (%)

China

2,461

17.38

USA

1,590

11.23

Brazil

1,053

7.44

Mexico

937

6.62

Thailand

694

4.90

Philippines

658

4.64

Singapore

604

4.27

Pakistan

468

3.31

Saudi Arabia

427

3.02

Russian Federation

400

2.82

Khác

4,865

34.36

Tổng

14,158

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo