Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/12-19/12/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/12-19/12/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/12-19/12/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Thị trường

Kim ngạch XK, USD

Tỷ trọng, %

China

5,622,188

17.13

USA

5,536,140

16.87

Brazil

2,719,372

8.29

Mexico

1,882,943

5.74

Thailand

1,339,347

4.08

Philippines

1,012,831

3.09

Singapore

1,415,994

4.31

Pakistan

989,972

3.02

Saudi Arabia

740,641

2.26

Russian Federation

687,829

2.10

Khác

10,874,942

33.13

Tổng

32,822,199

100.00

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo