Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018
 

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018

Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quốc vẫn là 3 thị trường  nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018 với tỳ trọng xuất khẩu lần lượt là 38%, 11,6% và 11,3%. Trong đó, lượng hạt điều xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 15,9% về lượng và tăng 8,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đối với thị trường Hà Lan, nhu cầu tiêu thụ sụt giảm khá mạnh khi tổng khối lượng hạt điều nhập khẩu của thị trường này trong 8 tháng đầu năm nay chỉ đạt 27,81 nghìn tấn với tổng kim ngạch đạt trên 278,8 triệu USD, giảm 20,3% về lượng và giảm 21,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Đứng thứ 3 là Trung Quốc với khối lượng nhập khẩu đạt gần 27,3 nghìn tấn, tăng 4,2% về lượng nhưng lại giảm 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước do giá xuất khẩu giảm mạnh.

Tin tham khảo