Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 02/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 02/2018

Sang tháng 02/2018, Việt Nam xuất khẩu hạt điều sang tất cả 55 thị trường, trong đó Hoa Kỳ vẫn duy trì vị trí dẫn đầu về tiêu thụ các loại hạt điều của Việt Nam, chiếm gần 30% tổng sản lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của cả nước với hơn 4,56 nghìn tấn, tương đương giá trị khoảng 48 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, tổng khối lượng hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trên 13,5 nghìn tấn, trị giá 144,2 triệu USD, tăng 41,7% về lượng và tăng tới 51,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ trong tháng 2/2018 đạt 10.242 USD/tấn, tăng 9,1% so với tháng 2/2017.

Sản lượng hạt điều của Việt Nam xuất khẩu sang 10 thị trường lớn nhất trong tháng 2/2018 (tấn)

Nguồn: Số liệu hải quan