Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018
 

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2018, Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam với tổng khối lượng đạt trên 65,1 nghìn tấn, tương đương giá trị nhập khẩu 648,5 triệu USD, chiếm gần 38% tổng thị phần, tăng 22,5% về lượng và tăng 19,0% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Hà Lan với 21,1 nghìn tấn, đạt giá trị khoảng 218,5 triệu USD, giảm 6,4% về lượng và giảm khoảng 1,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 3 với tổng khối lượng hạt điều nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt gần 19,4 nghìn tấn, tương đương lượng kim ngạch nhập khẩu khoảng 188 triệu USD, tăng hơn 5% so với năm trước, chiếm khoảng 11% tổng thị phần xuất khẩu điều của Việt Nam.

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017 (tấn)

Nguồn: Số liệu hải quan