Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018

Theo số liệu thống kê hải quan cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đi tất cả các thị trường đạt trên 760 triệu USD, tăng tới 47,3% so với cùng kỳ năm 2017. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan tiếp tục là 3 thị trường tiêu thụ hạt điều lớn nhất của Việt Nam tính đến hết tháng 3/2018 với mức tăng trưởng lần lượt là 43,3%, 32,3% và 45,2% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2017 và 2018 (triệu USD)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu hải quan