Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018
 

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018

Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quốc vẫn là 3 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ hạt điều của Hà Lan có sự suy giảm khá mạnh khi chỉ đạt trên 35,3 nghìn tấn với tổng kim ngạch đạt trên 346 triệu USD, giảm 21,3% về lượng và giảm 24,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017

Nguồn: Số liệu hải quan