Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 6/2019
 

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 6/2019

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan cho thấy, trong tháng 06/2019, nhập khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt 239 nghìn tấn với giá trị đạt trên 295 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng điều thô nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 6/2019 cũng tăng 69,9% nhưng giá trị nhập khẩu chỉ tăng 4,4% do giá điều thô năm nay giảm mạnh. Tính chung từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2019, tổng khối lượng hạt điều thô nhập khẩu của Việt Nam đạt trên 702 nghìn tấn với tổng kim ngạch đạt trên 1,012 tỷ USD, tăng 33,8% về lượng nhưng giảm 9,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 6/2019