Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2019
 

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2019

Theo số liệu thống kê từ hải quan cho thấy, trong top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam thì có tới 7 thị trường đều cho thấy sự sụt giảm khá mạnh từ 13,5% đến 48% so với cùng kỳ năm trước. Top 3 thị trường nhập khẩu hạt điều nhân lớn nhất của Việt Nam vẫn thuộc về Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan với giá trị nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2019 tương ứng là 123,1 triệu USD, 57,1 triệu USD và 43,5 triệu USD. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu từ 3 thị trường này đều giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm trước với mức sụt giảm từ 14,6% đến 35,7%. Tại thị trường Hoa Kỳ, dù sản lượng tăng 4,8% nhưng do giá xuất khẩu sang thị trường này giảm khá mạnh khiến giá trị xuất khẩu giảm tới 14,6% so với cùng kỳ năm 2018. Nhu cầu nhập khẩu từ Úc và Nga lại có xu hướng tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2019, đặc biệt là từ Úc với mức tăng trưởng lên tới 48,9% so với cùng kỳ năm trước.

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều nhân của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019, so với cùng kỳ năm trước (kim ngạch, triệu USD)

Nguồn: Số liệu hải quan