Top 10 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2018
 

Top 10 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2018

Lượng hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt trên 101 nghìn tấn với giá trị đạt khoảng 977 triệu USD, tăng 13,2% về lượng và tăng 4,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, lượng hạt điều xuất khẩu sang Hà Lan lại giảm rất mạnh khi chỉ đạt trên 31 nghìn tấn với tổng kim ngạch đạt trên 310 triệu USD, giảm tới 22,1% về lượng và giảm 24% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Riêng lượng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn đạt tương đương so với cùng kỳ năm ngoái.

Top 10 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017