Top 10 nước xuất khẩu hạt điều lớn nhất vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 nước xuất khẩu hạt điều lớn nhất vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018

Theo số liệu thống kê hải quan cho thấy, trong quý I/2018, Việt Nam đã nhập khẩu trên 210 nghìn tấn hạt điều thô với tổng giá trị nhập khẩu đạt trên 470 triệu USD, tăng 25,8% về lượng và tăng tới 38,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, Tanzania là thị trường cung cấp hạt điều nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018 với kim ngạch đạt gần 280 triệu USD, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Campuchia với tổng giá trị đạt khoảng 100 triệu USD, tăng 15,9%. Bờ Biển Ngà bị tụt xuống vị trí thứ 3 với giá trị xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2018 chỉ đạt trên 35 triệu USD, tuy nhiên lại tăng tới 264,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hạt điều thô từ các thị trường trong 3 tháng đầu năm 2017-2018  (triệu USD)

Nguồn: Số liệu hải quan