Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất tháng 6/2014 theo kim ngạch
 

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất tháng 6/2014 theo kim ngạch

Trong tháng 6/2014, CT CP Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu cá tra lớn nhất.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí