Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất tháng 6/2014 theo kim ngạch
 

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất tháng 6/2014 theo kim ngạch

Trong tháng 6/2014, CT CP Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu cá tra lớn nhất.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.