Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lợn lớn nhất của Việt Nam tháng 05/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lợn lớn nhất của Việt Nam tháng 05/2017

Top  5 thị trường nhập khẩu thịt lợn lớn nhất của Việt Nam tháng 05/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD, %)

Thị trường NK

Kim ngạch (triệu USD)

Tỷ trọng (%)

HongKong

                               5.87

65.22

China

                               1.05

11.67

Malaysia

                               0.65

7.22

Japan

                               0.58

6.44

Belgium

                               0.33

3.67

Khác

                               0.52

5.78

Tổng cộng

9.00

100.00