Tồn kho tôm thẻ cuối tháng 9 dự kiến giảm mạnh, kéo giá nguyên liệu tăng
 

Tồn kho tôm thẻ cuối tháng 9 dự kiến giảm mạnh, kéo giá nguyên liệu tăng

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.