Tồn kho tôm thẻ cuối tháng 9 dự kiến giảm mạnh, kéo giá nguyên liệu tăng
 

Tồn kho tôm thẻ cuối tháng 9 dự kiến giảm mạnh, kéo giá nguyên liệu tăng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí