Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 3,88% so với cuối tháng 5/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 3,88% so với cuối tháng 5/2018

Tính đến 15/06, lượng cao su tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 3,88% so với cuối tháng 5/2018, lên mức 182 nghìn tấn, trong đó cao su thiên nhiên đạt 69,8 nghìn tấn, cao su tổng hợp khoảng 108,5 nghìn tấn.

Số liệu tồn kho cao su tại cảng Thanh Đảo (Trung Quốc) ngày 15/06/2018

Đơn vị: Tấn

 

Cao su thiên nhiên

Cao su hỗn hợp

Cao su tổng hợp

Tổng

Tồn kho đến 30/05/2018

63.200

3.700

108.300

175.200

Tồn kho đến 15/06/2018

69.800

3.700

108.500

182.000

Thay đổi

+6.600

0

+200

+6.800

Tỷ lệ

+10,44%

0,00%

+0,18%

+3,88%

Nguồn: Bộ Công Thương