Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 6,4% so với cuối tháng 8/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 6,4% so với cuối tháng 8/2018

Tính đến 15/09, lượng cao su tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 6,4% so với cuối tháng 8/2018, xuống mức 211,5 nghìn tấn, trong đó cao su thiên nhiên đạt 90,1 nghìn tấn, cao su tổng hợp khoảng 117,7 nghìn tấn.

Số liệu tồn kho cao su tại cảng Thanh Đảo (Trung Quốc) ngày 15/09/2018

Đơn vị: Tấn

 

Cao su thiên nhiên

Cao su hỗn hợp

Cao su tổng hợp

Tổng

Tồn kho đến 30/08/2018

92.300

3.700

121.900

217.900

Tồn kho đến 15/09/2018

90.100

3.700

117.700

211.500

Thay đổi

-2.200

0

-4.200

-6.400

Tỷ lệ

-2,38%

0,00%

-3,45%

-2,94%

Nguồn: Bộ Công Thương