Tồn kho cao su tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 7,4% so với trung tuần tháng 12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tồn kho cao su tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 7,4% so với trung tuần tháng 12/2017

Tính đến ngày 20/11, lượng tồn kho cao su trên sàn giao dịch Tocom Nhật Bản đạt 5.817 tấn, tăng 1.002 so với tháng 10/2017.

Trong khi đó, tính đến 30/12, lượng cao su tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 7,4% so với trung tuần tháng 12/2017, lên mức 235,6 nghìn tấn, trong đó cao su thiên nhiên đạt 130,8 nghìn tấn, cao su tổng hợp khoảng 100,9 nghìn tấn.

Số liệu tồn kho cao su tại cảng Thanh Đảo (Trung Quốc) ngày 30/12/2017

Đơn vị: Tấn

 

Cao su thiên nhiên

Cao su hỗn hợp

Cao su tổng hợp

Tổng

Tồn kho đến 15/12/2017

123.500

3.900

92.000

219.400

Tồn kho đến 30/12/2017

130.800

3.900

100.900

235.600

Thay đổi

+7.300

0

+8.900

+16.200

Tỷ lệ

+5,9%

0,00%

+9,7%

+7,4%

Nguồn: Bộ Công Thương