Tồn kho 622040 tấn đường sản xuất trong nước
 

Tồn kho 622040 tấn đường sản xuất trong nước

Tính đến ngày 15/8/2018, lượng đường tồn kho tại các nhà máy đường là 622.040 tấn, cao trong các năm gần đây. Trong khi, niên vụ 2017 - 2018 các nhà máy đường sản xuất được 1.476.499 tấn đường.

Nguyên nhân của việc tồn kho lượng đường lớn như vậy, theo Hiệp hội mía đường Việt Nam là do lượng tồn kho lớn từ niên vụ trước, đường nhập lậu lớn (ước trên 500.000 tấn). Bên cạnh đó, đường lỏng sirô ngô (H FCS) sử dụng trong chế biến công nghiệp thực phẩm, nhất là nước giải khát nhập khẩu tăng đột biến; tiêu thụ qua đường tiểu ngạch chậm. Dẫn đến một số nhà máy đường ở ĐBSCL do tiêu thụ chậm, có thời điểm đã nợ tiền mía của nông dân hàng trăm tỉ đồng/nhà máy.

Niên vụ sản xuất mía đường 2017 - 2018 được đánh giá là năm gặp nhiều khó khăn về thời tiết, khí hậu và tác động bất lợi của thị trường giá thế giới và trong nước. Giá đường trong nước giảm liên tục có thời điểm bằng giá đường lậu, có nhà máy bán dưới giá thành và thua lỗ.

Dự kiến, sản lượng đường niên vụ 2018 - 2019 của các thành viên Hiệp hội mía đường Việt Nam sẽ là 1.507.277 tấn.

DNVN

Tin tham khảo