Tôm nhập khẩu vào Australia phải tuân thủ yêu cầu mới
 

Tôm nhập khẩu vào Australia phải tuân thủ yêu cầu mới

Kể từ ngày 28/9 tới, tất cả sản phẩm tôm tẩm bột dùng làm thực phẩm nhập khẩu vào thị trường Australia sẽ phải tuân theo yêu cầu nhập khẩu mới nhằm tuân thủ mức độ bảo vệ thích hợp của Australia (ALOP).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí