Tôm Đồng bằng Sông Cửu long tiếp đà tăng giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tôm Đồng bằng Sông Cửu long tiếp đà tăng giá

Sau 2 tháng có phần giảm nhẹ do vào vụ thu hoạch cao điểm, từ đầu tháng 9 đến nay, cả tôm sú lẫn tôm thẻ chân trắng tại khu vực ĐBSCL đều tăng giá trở lại.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo