Tôm 6/2018 - Giá tôm thẻ tại ĐBSCL đã nhích nhẹ trong tháng 6 và đầu tháng 7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tôm 6/2018 - Giá tôm thẻ tại ĐBSCL đã nhích nhẹ trong tháng 6 và đầu tháng 7

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.