Tôm, cá tra Việt Nam đón cơ hội từ thị trường Mỹ
 

Tôm, cá tra Việt Nam đón cơ hội từ thị trường Mỹ

Tôm, cá rô phi là những mặt hàng nằm trong danh mục áp thuế bổ sung lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ. Các doanh nghiệp tôm và cá tra Việt Nam đánh giá đây là cơ hội lớn để thủy sản Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Mỹ.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí