Tốc độ thu hoạch nhanh tại Mỹ kéo giá đậu tương CBOT giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tốc độ thu hoạch nhanh tại Mỹ kéo giá đậu tương CBOT giảm

Giá đậu tương CBOT cũng có xu hướng giảm do: (1) Tiến độ thu hoạch đậu tương tại Mỹ khá nhanh; (2) Số liệu xuất khẩu tuần có sự sụt giảm; (3) Tại Brazil đang nhận được độ ẩm phù hợp để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng và tạo điều kiện cho đậu tương nảy mầm.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.