Tốc độ thu hoạch nhanh tại Mỹ kéo giá đậu tương CBOT giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tốc độ thu hoạch nhanh tại Mỹ kéo giá đậu tương CBOT giảm

Giá đậu tương CBOT cũng có xu hướng giảm do: (1) Tiến độ thu hoạch đậu tương tại Mỹ khá nhanh; (2) Số liệu xuất khẩu tuần có sự sụt giảm; (3) Tại Brazil đang nhận được độ ẩm phù hợp để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng và tạo điều kiện cho đậu tương nảy mầm.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

 

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng nhẹ do giá dầu tăng kéo giá ethanol đi lên

Mỹ - CBOT

137.2

0.1

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

142.7

0.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

166.5

-

Kỳ hạn tháng 1/2018

Brazil - BMF

168.5

-2.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

148.0

0.0

T10/2017-T2/2018

Argentina - FOB

158.0

0.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

Kỳ hạn tháng 11

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT có xu hướng giảm do tiến độ gieo trồng lúa mỳ mùa đông đang tăng tốc

Mỹ - CBOT

156.0

-0.9

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

162.8

-0.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Canada - ICE

213.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

185.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

181.0

0.0

T11/2017-T1/2018

Đậu tương: giá đậu tương CBOT cũng có xu hướng giảm do: (1) Tiến độ thu hoạch đậu tương tại Mỹ khá nhanh; (2) Số liệu xuất khẩu tuần có sự sụt giảm; (3) Tại Brazil đang nhận được độ ẩm phù hợp để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng và tạo điều kiện cho đậu tương nảy mầm.

Mỹ - CBOT

361.7

-

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

365.6

-0.9

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

370.0

-2.0

T10/2017-T3/2018

Argentina - FOB

378.0

-2.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

361.7

-

Kỳ hạn tháng 1/2018

Brazil - BMF

365.6

-0.6

Kỳ hạn tháng 3/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

344.3

-0.1

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

349.9

0.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

320.0

0.0

T10/2017-T3/2018

Argentina - FOB

338.0

-1.0

T4/2018-T9/2018