Tốc độ thu hoạch đậu tương nhanh chóng tại Brazil tạo áp lực đẩy giá đậu tương, khô đậu tương tiếp tục giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tốc độ thu hoạch đậu tương nhanh chóng tại Brazil tạo áp lực đẩy giá đậu tương, khô đậu tương tiếp tục giảm

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tiếp tục xu hướng giảm trong phiên giao dịch ngày 22/02 do tốc độ thu hoạch đậu tương nhanh chóng tại Brazil và thời tiết thuận lợi hỗ trợ sự phát triển của cây trồng tại Argentina.

Ngô và lúa mỳ                                                                                

                                    Ngô

Lúa mỳ

Thị trường

Loại giá

22/02

21/02

20/02

Thị trường

Loại giá

22/02

21/02

20/02

Mỹ

CBOT 5/2017

148.9

148.2

-

Mỹ

CBOT 5/2017

167.6

165.2

-

Mỹ

CBOT 7/2017

151.7

151.0

-

Mỹ

CBOT 7/2017

172.5

170.6

-

- Giá ngô CBOT tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 22/02 sau bức thư của Tổng thống Trump cho Hiệp hội nhiên liệu tái tạo. Bức thư nhấn mạnh việc ông sẽ tiếp tục hỗ trợ cho nhiên liệu tái sinh, đó là tin tốt cho người trồng ngô vì nó đảm bảo nhu cầu ngô cho ethanol trong giai đoạn tiếp theo.

Đậu tương và khô đậu tương                                          

                               Đậu tương

                            Khô đậu tương

Thị trường

Loại giá

22/02

21/02

20/02

Thị trường

Loại giá

22/02

21/02

20/02

Mỹ

CBOT 5/2017

379.7

381.1

-

Mỹ

CBOT 5/2017

374.3

377.0

-

Mỹ

CBOT 7/2017

383.2

384.4

-

Mỹ

CBOT 7/2017

378.1

380.5

-

 - Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tiếp tục xu hướng giảm trong phiên giao dịch ngày 22/02 do tốc độ thu hoạch đậu tương nhanh chóng tại Brazil và thời tiết thuận lợi hỗ trợ sự phát triển của cây trồng tại Argentina.

Tin tham khảo